Επίδειξη Plesk

Επίδειξη Parallels Plesk Panel ως Διαχειριστής Συστήματος

Όνομα Χρήστη: admin
Κωδικός: panel

Έναρξη Επίδειξης

Επίδειξη Parallels Plesk Panel ως Μεταπωλητής

Όνομα Χρήστη: reseller
Κωδικός: panel

Έναρξη Επίδειξης

Επίδειξη Parallels Plesk Panel ως Πελάτης

Όνομα Χρήστη: client
Κωδικός: panel

Έναρξη Επίδειξης

Επίδειξη Parallels Plesk Panel ως Ιδιοκτήτης Domain

Όνομα Χρήστη: demo.parallels.com
Κωδικός: panel

Έναρξη Επίδειξης

Επίδειξη Parallels Plesk Panel ως Χρήστης Mail

Όνομα Χρήστη: mailuser@demo.parallels.com
Κωδικός: panel

Έναρξη Επίδειξης